BCM weekend 2024 – 25 tem 27 oktober 2024

(English below)

Beste BCM’er,

Misschien hebben jullie het al horen waaien in de wandelgangen, of misschien hebben jullie meegedaan aan de vele discussies/brainstorm sessies over een mogelijk BCM Weekend. 

Bij deze willen wij hier realiteit van maken.

Onze bedoeling is om een weekend te organiseren (regio Ardennen of iets gelijkaardigs) voor de leden van onze badmintonclub en om samen een leuke tijd te beleven met een aantal toffe activiteiten. 

Concrete uitwerking zal later volgen maar om toch al een beeld te schetsen:

 • Vrijdagnamiddag 25/10/2024 – vanaf 17u
  • samen eten, iets dat weinig voorbereiding nodig heeft (hotdogs, croques monsieurs, groentjes,…)
  • avondactiviteit op locatie (spelletjes, quiz, muziek, dansen, zwemmen,…)
 • Zaterdag 26/10/2024
  • Ontbijt met vervolgens middagactiviteit op verplaatsing (karting, lasershooting, paintball,…). Hier zal later een doodle voor opgemaakt worden, afhankelijk van aantal mensen kunnen we ons ook verdelen in groepen. MAAR, no pressure, als u niet graag deelneemt aan een activiteit dan is er altijd de mogelijkheid om lekker te luieren op locatie.
  • Avondmaal samen op locatie (spaghetti, bbq, gourmet, …)
  • Avondactiviteit (te bepalen)
 • Zondag 27/10/2024 
  • Ontbijt gevolgd door eventueel wandeling in de natuur.
  • Namiddag afscheid & uittocht naar huis

Zo hebben jullie een idee wat jullie van het weekend kunnen verwachten. Elke dinsdagavond staan we open voor nieuwe ideeën/feedback/suggesties. 

Hier vind je de inschrijvingslink voor het weekend. Gelieve je inschrijving via deze link te bevestigen en enkel in te schrijven als je 100% zeker bent dat je meegaat. Zo hebben we een concreet zicht op het aantal personen en kunnen we een huis vastleggen. We spreken af dat de link beschikbaar is tot 25 januari, vervolgens gaan we aan de slag om een huisje vast te leggen en de voorbereidingen voor het weekend te starten. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelbj6MrVt3G6OpMK-NaoGvvuUaztnH-FzvwmapE5wxeMmrOw/viewform?usp=sf_link

Graag willen we ook een richtbudget meegeven, dit is een voorlopige inschatting en we proberen hier binnen te blijven. Het is de eerste editie van het weekend dus dit moeten we nog wat leren inschatten. 

 • Huis: 125 – 200 EUR / persoon
 • Activiteit zaterdag: +/- 50 EUR / persoon
 • Eten en Drank: 50 – 100 EUR / persoon

We zullen een voorschot betaling vragen wanneer we het huisje geboekt hebben.

Wie graag meehelpt bij de organisatie van het weekend, geef zeker een seintje. We zoeken nog wat vrouwelijke inbreng/ondersteuning ook. 

Bij vragen zijn we elke dinsdagavond beschikbaar om u te woord te staan. 

We kijken er alvast naar uit!
Groeten van BCM Weekendteam,
Museïb, Cedric, Frederik en Maarten


Dear BCM’er,

You probably have heard the rumours/discussions/brainstorm sessions about a potential BCM weekend. Now we want to change this into reality.

The purpose is to organize a weekend (Ardennes or something similar) for the members of our badminton club to have a great time together and to enjoy some fun activities.

More details will follow later, but just to give you an idea of the schedule.

 • Friday 25/10/2024 (as from 17:00)
  • Dinner (somthing easy to prepare for example hodogs, croque monsieur, …)
  • Evening activity (games, quiz, party, swimming, …)
 • Saturday 26/10/2024
  • Breakfast
  • Activity (karting, lasershooting, paintball, …). Doodle for this activity will follow later to check your preferences. If you prefer to relax or do something else instead of participating to the activity that’s also an option.
  • Dinner (spaghetti, BBQ, gourmet, …)
  • Evening activity tbc
 • Sunday 27/10/2024
  • Breakfast
  • Hiking
  • Goodbye & return to home

Now you have an idea what to expect. Every Tuesday evening we are open for new ideas & feedback.

Here you can find a link with a subscription form for the weekend. Please confirm your attendance by completing this form. Only subscribe when you are 100% sure you will participate to the  weekend. This is needed to have a clear view on the number of people in order to book the right accommodation for the weekend. The deadline for this is 25/01/2024, after this date we will start the preparations for the weekend.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelbj6MrVt3G6OpMK-NaoGvvuUaztnH-FzvwmapE5wxeMmrOw/viewform?usp=sf_link

Please find below our budget proposal. It’s an estimation and we will try to stay within budget. It’s our first edition so we still have to lean some things. 

 • House: 125 – 200 EUR / person
 • Activity Saturday: +/- 50 EUR / person
 • Food and drinks: 50 – 100 EUR / person

We will request a first payment when the house has been booked.

If you want to support the organisation team, please let us know. We are  also looking for some female contribution/support.

In case of questions, let us know.

We are looking forward to the first edition of an incredible weekend!

Thanks and best regards,
The BCM Weekendteam
Museïb, Cedric, Frederik and Maarten