Uitnodiging BCM BBQ Zaterdag 22 juni

English below

Beste BCM-leden,

Dankzij jullie inzet als organisator, medewerker of deelnemer kunnen we terugblikken op een zeer geslaagd en succesvol BCM-tornooi. Waarvoor heel veel dank.

Er staat ons, naast het bezoek van brouwerij Huyghe op vrijdag 28 juni, nog een feestelijke activiteit te wachten om de zomer goed in te zetten en het seizoen goed af te sluiten.

Op zaterdag 22 juni nodigt het BCM-bestuur jullie uit vanaf 19u00 in de Padelclub (Sportstraat 7, 9820 Merelbeke) voor een heerlijk barbecue festijn.

De prijs is 20 euro per persoon (volwassene) en kinderen, jonger dan 12 jaar, kunnen meegenieten voor de prijs van 15 euro. Let op, drank is hierbij niet inbegrepen.

Er is ook een vegetarisch alternatief voor op de BBQ, voor zij die liever geen vlees willen.

Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 11 juni en kan je doorgeven via email naar info@bcmerelbeke.be. De inschrijving is pas definitief na betaling op rekeningnummer BE93 4451 6096 2167. Gelieve te vermelden of je voor het vlees of vegetarisch alternatief gaat.

Uiteraard is iedereen welkom: leden, familie, vrienden, oud-leden…

Tenslotte nog een herinnering dat er op vrijdag 7 juni geen badminton zal zijn, naar aanleiding van de verkiezingen.

Hopelijk tot op de BBQ voor een leuke avond,

of tot op het badmintonveld.

Het BCM bestuur

English version

Dear BCM members,

Thanks to your efforts as an organizer, helping that day or as a participant, we can look back on a very successful BCM tournament. Many thanks for that.

In addition to the visit to the Huyghe brewery on Friday, June 28, we have another festive activity waiting for us to get the summer well started and close the end of the season.

On Saturday, June 22, the BCM board invites you from 7:00 PM to the Padel Club (Sportstraat 7, 9820 Merelbeke) for a delicious barbecue feast.

The price is 20 euros per person (adult) and for children under 12 years old the price is 15 euros. Please note, drinks are not included.

There is also a vegetarian alternative for the BBQ, for those who prefer not to eat meat.

Registration is possible until Tuesday, June 11, and can be submitted by email to info@bcmerelbeke.be. The registration is only final after payment to the account number of the club: BE93 4451 6096 2167. Please indicate whether you opt for the meat or vegetarian alternative.

Of course everyone is welcome: members, family, friends, former members…

Finally, a reminder that there will be no badminton on Friday, June 7, due to the elections.

Hopefully see you at the BBQ for a fun evening,

or on the badminton court.

The BCM board

BCM bezoek brouwerij Huyghe/BCM visit brewery Huyghe – 28/06/2024

Beste BCM’er,

Vrijdagavond 28/06 hebben we geen zaal ter beschikking en kunnen we bijgevolg geen badminton spelen. Met de club hebben we dit probleem vakkundig opgelost en hebben we een alternatieve activiteit uitgewerkt: een bezoek aan brouwerij Huyghe te Melle inclusief degustatie. Op deze manier hebben we een originele en leerrijke afsluiter van ons badmintonseizoen. Deze activiteit staat open voor leden van BCM, familie, vrienden en sympathisanten.

!!! Opgelet inschrijving is pas definitief na betaling op het rekeningnummer van de club. BE93445160962167

Hopelijk tot dan!

—————————

Dear BCM’er,

Friday evening 28/06 we have no accomodation available and so we cannot play badminton. BCM has solved this issue by looking for an alternative activity: a visit of brewery Huyghe followed by a degustation. By this way we have a great and interesting season end activity. This activity is open for members of BCM, family and friends.

!!! Attention subscription is only final after payment on the bank account of the club. BE93445160962167

See you there!