Einde seizoen 2023-2024

Beste BCM’er (English below)

Het is zo ver… Na de BBQ dit weekend is het einde van een schitterend badmintonseizoen aangebroken. We mogen terugblikken op een seizoen met veel nieuwe gezichten, een heleboel succesvolle activiteiten (bowling, tornooi, foute avond, lessenreeksen,…) en late avondjes in de Padelclub. We hebben enorm veel gelachen en ons best gedaan de geblesseerden een hart onder de riem te steken.

Als seizoen afsluiter staat ons nog het bezoek bij Brouwerij Huyghe in Melle te wachten nu vrijdag 28 juni om 19u30. Morgen, dinsdag 24 juni, is er helaas geen badminton meer. Wij hopen jullie echter terug in volle getalen te mogen ontvangen vanaf dinsdag 13 augustus. Een uitgebreide nieuwsbrief volgt nog bij aanvang van het nieuwe seizoen…

Wij wensen jullie alvast een goed zomer verlof!

Het voltallige BCM Bestuur

Dear BCM’er,

The time has come… After the BBQ this weekend, the end of a wonderful badminton season has arrived. We can look back on a season with many new faces, a lot of successful activities (bowling, tournament, bad evening, series of lessons,…) and late evenings at the Padel Club. We laughed a lot and did our best to cheer up the injured.

As a season finale, we still have a visit to Brewery “Huyghe” in Melle awaiting us on Friday, June 28 at 7:30 PM. Unfortunately, there will be no more badminton tomorrow, Tuesday June 24. However, we hope to welcome you back in full numbers from Tuesday, August 13. An extensive newsletter will follow at the start of the new season…

We wish you all a good summer holiday!

The entire BCM Board