BCM en Corona

Beste BCM’ers,

Het is zover! Vanaf 9 juni 2020 mag er terug indoor gebadmintond worden in de sporthal in Merelbeke.

Echter, om dit allemaal op een veilige manier te kunnen organiseren, gelden er enkele regels.

Wij vatten de belangrijkste richtlijnen en afspraken (specifiek voor BCM) hieronder samen en zullen ons op deze manier organiseren:

 

Belangrijkste richtlijnen Badminton Vlaanderen

 • Blijf thuis als je ziek bent of er iemand in je huishouden positief getest heeft op Corona (en niet minstens 14 dagen genezen is) of koorts heeft!
 • Kom alleen naar de sporthal of enkel met personen uit je bubbel van 10.
 • Kom in sportkleren naar de sporthal (kleedkamers zijn niet open) en wees liefst niet eerder dan 10 min op voorhand aanwezig.
 • Handhaaf de social distancing van 1,5 m. Uitzondering -12 jarigen onderling.

Geef dus zeker geen hand shake (een tik zachtjes met het racket is een toegestaan alternatief).

 • Leg de sportzakken gespreid achteraan de zaal met een tussenafstand van 1,5 m (afspraak gemaakt door bestuur BC Merelbeke).
 • Maak enkel gebruik van je persoonlijke racket en raak met je handen enkel je persoonlijke pluim aan.
 • Was voldoende je handen, ook voor je naar de sporthal vertrekt en nadat je terug thuis bent!
 • Start rustig op na een periode van inactiviteit, dit om blessures te vermijden.

Bekijk vooraf zeker de visuele corona richtlijnen van badminton Vlaanderen!

 

Zo zal BCM de badminton organiseren in de Sporthal van Merelbeke

1. Tijdsloten.

Er kunnen maximum 20 personen van de club tegelijk spelen (een bubbel van 20 personen per week). Om alle leden de kans te geven te spelen zullen er 4 slots/shifts per week voorzien worden van telkens 1,5 uur waarop men zich kan inschrijven.

Er zal telkens één verantwoordelijke van het BCM-bestuur aanwezig zijn die instaat als:

 • Corona Coördinator: opvolging aanwezigheden en opvolgingen maatregelen
 • Materiaalmeester: verdeling en ontsmetting materiaal  (pluimen)

De verdeling voor deze week is als volgt:

 • Shift 1) dinsdag van 19u00 tot 20u30 (Wendy)
 • Shift 2) dinsdag van 20u30 tot 22u00 (Peter)
 • Shift 3) vijdag van 19u00 tot 20u30 (Nico)
 • Shift 3) vrijdag van 20u30 tot 22u00 (Ine)

Let op, de uren kunen anders zijn in de komende weken, dus hou onze website goed in het oog!

 

2. Inschrijvingen.

Inschrijven zal je telkens (per week) vooraf moeten doen steeds tegen maandag 15u.

Inschrijven kan via deze link.

Bij het inschrijven kan je een tijdslot kiezen voor de volgende week. Je kan een 1ste en een 2de voorkeur doorgeven.

Je zal ook kunnen aangeven met welke personen uit je huishouden (niet bubbel van 10) je in hetzelfde slot wil zitten, maar elke persoon schrijft zich afzonderlijk in.

Wanneer er te veel personen een bepaald tijdslot als 1ste voorkeur hebben zal er geloot worden.

Aanwezigheden zullen gecheckt worden door de corona coördinator, gelieve zeker niet af te wijken van het voor jou toegewezen slot. De aanwezigheden worden dertig dagen bewaard en kunnen eventueel gebruikt worden voor contact-tracing.

 

3. Pluimen.

Kies bij aanvang van de shift een genummerd pluimpje en onthoud je nummer. Dit wordt jouw persoonlijke pluim voor de hele avond.

Bij opslag maak je enkel gebruik van je persoonlijke pluim. Je mag wel de pluim van een andere persoon met je racket wegscheppen.

 

4. Dubbelspel/Enkelspel.

Enkelspel is toegestaan met alle 20 leden van de groep/shift in die week.

Bij dubbelspel kan je partner echter enkel een persoon zijn uit je eigen huishouden of een persoon uit je bubbel van 10 voor die week! Wij kunnen dit echter moeilijk controleren en rekenen hiervoor op onze spelers. Gelieve hier zeker jouw verantwoordelijkheid in te nemen.

De tegenstanders hoeven niet in je bubbel te zitten (maar dan kan bvb onderling wisselen dus niet!) Bij dubbelspel mag je ook opslaan met de pluim van je partner.

Wisselen van kant gebeurt steeds met de klok mee.

 

5. Extra richtlijnen sporthal.         

Bewaar afstand bij het betreden/verlaten van de sporthal.

Volg de bewegwijzering van het circulatieplan (zowel bij het betreden als het verlaten van de sporthal).

Veeg aan de ingang je voeten op de mat en ontsmet de handen!

Ontsmet ook je handen bij het verlaten van de sporthal.

Het materiaal (netjes, palen) mag enkel klaargezet worden met handschoenen (te verkrijgen bij de zaalwachter). Dit zal gebeuren door de zaalwachter zelf, dus raak de badmintonnetjes, -palen zelf niet aan!!

Er zullen spray en doekjes te verkrijgen zijn bij de zaalwachter zodat de pluimen kunnen ontsmet worden. Dit zal gebeuren door de materiaalmeester bij aanvang en afsluiten van de shift.

 

6. Een tijdje tijdelijk.

Helaas kunnen we niet naar de de vrijblijvendheid en gemoedelijkheid van vroeger. De regels zijn wat ze zijn, maar zullen op termijn nog wijzigen. (bvb vanaf 1 juli zullen waarschijnlijk groepen tot 50 toegestaan zijn, en in augustus zouden er nog meer versoepelingen kunnen volgen.)

Echter, zolang de coronamaatregelen van toepassing zijn, zullen we er samen moeten voor zorgen dat we allemaal opnieuw, op een veilige manier, onze favoriete sport kunnen beoefenen.

 

Het BCM-bestuur hoopt ten zeerste dat jullie begrip hebben voor de situatie en de regels (zoals hierboven vermeld) in acht nemen.

Tenslotte, aangezien niet alle leden elk uur van de dag online zijn, kan je onze info mee helpen delen, zodat ook zij zich kunnen inschrijven.

Met vriendelijke groeten en tot gauw,

 

Het BCM bestuur