Geen badminton vrijdag 18 maart.

Dag BCM’ers
Helaas is er vandaag (vrijdag 18 maart) geen badminton. De zaal is bezet voor een turnwedstrijd.

We hebben dat jammer genoeg niet opgemerkt in de reservatiebevestiging.
Onze excuses voor het laattijdig verwittigen.

Vriendelijke groeten,
Nico