BCM in tijden van corona

Beste BCM’ers, lieve leden,

 

Het hoeft geen betoog meer dat de wereld zoals we die kennen er de afgelopen maanden anders heeft uitgezien, soms ten goede, maar vaak ook niet. Ook voor BCM was het even wennen: drie maanden zonder badminton, een abnormale heropstart in juni, jaarlijkse seizoensstop in juli, en net wanneer we klaar waren voor een nieuwe seizoenstart in augustus, zorgden de verstrenging van de maatregelen voor een nieuw uitstel. Het was immers niet duidelijk hoe deze maatregelen in overeenstemming konden worden gebracht met een leuke en veilige badmintonavond. Intussen hebben we meer zicht op wat wel en niet kan, en hebben we getracht een duurzaam systeem te bedenken dat we hopelijk zo lang mogelijk kunnen toepassen, zolang COVID-19 en de maatregelen dit toelaten.

We loodsen je in dit bericht doorheen alle beslissingen. Het is een uitgebreid bericht, dus hou even vol zodat we op alle vragen kunnen antwoorden.

 

Het goede nieuws

Vanaf 1 september kunnen we badmintonnen! We spelen op dinsdag- en vrijdagavond, telkens van 20u tot 22u30, in de nieuwe sporthal.

 

Welke corona-maatregelen zijn er geldig?

Als we de regels van de federale, Vlaamse en gemeentelijke overheden combineren met het advies van Badminton Vlaanderen, dan gelden deze regels voor een badmintonavond:

  • Blijf thuis als je ziek bent
  • Ontsmet je handen bij binnenkomst en nadat je naar het toilet bent geweest. Ook tussendoor is er mogelijkheid om je handen te ontsmetten.
  • Draag een mondmasker in het gebouw: zodra je binnenkomt tot aan de sportvloer (en hetzelfde bij het buitengaan) is dit verplicht. Ook tijdens een pauze is het aangeraden je mondmasker te dragen.
  • Hou rechts in de gangen en hou zo veel mogelijk afstand.
  • Het materiaal wordt ontsmet. Neem daarom een genummerde shuttle en speel de hele avond met deze shuttle. Raak de shuttle van anderen niet met je handen aan.
  • Er wordt in groepen van maximaal 20 gespeeld, er is ook een maximumcapaciteit voor de hele sporthal (48 personen). Binnen een groep mag je wisselen, maar niet tussen de groepen.
  • Registratie is verplicht (zie hieronder), omwille van de maximumcapaciteit, het spelen in groepen, en de mogelijkheid tot contacttracing.
  • Helaas geen handen geven, schouderklopjes uitdelen, …
  • Er is iedere avond iemand van het bestuur aanwezig als corona-verantwoordelijke.

 

Hoe gaan we komende tijd te werk? Hoe brengen we deze regels in de praktijk?

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, zullen we bovenstaande regels als volgt organiseren.

Registreren is verplicht, iedere week. Dit doen we door een wekelijks registratieformulier (op de website) waarin je kan aangeven of je op dinsdag, vrijdag of beide avonden wil spelen. Het registratieformulier voor de volgende week wordt telkens op zaterdag opengesteld en wordt afgesloten op maandag om 15u. Maandagavond krijg je bevestiging in welke groep op welke dag je kan spelen.

Bij de verdeling van de groepen zorgen we er uiteraard voor dat iedereen de mogelijkheid zal krijgen om te spelen. Is de vraag te groot, dan zal het niet mogelijk zijn om twee avonden te spelen, en wordt indien nodig met een loting gewerkt. Kan je hierdoor uitzonderlijk niet spelen, dan speel je sowieso de week erop wel.

Omwille van de maximumcapaciteit willen we vragen om het bestuur te verwittigen indien je toch niet zou kunnen spelen. Op die manier kunnen we iemand anders blij maken met de vrijgekomen plaats.

 

Douches

De gemeente heeft laten weten dat de douches open zijn, maar er is voorlopig nog geen protocol opgesteld op welke manier dit veilig kan gebeuren. Daarom zal douchen voorlopig nog niet kunnen (!), maar we hopen snel meer informatie te hebben en douchen wel mogelijk te maken.

 

Inschrijven en lidgeld

We zouden het bijna vergeten, maar het nieuwe seizoen betekent ook opnieuw inschrijven. Om je aansluiting in orde te brengen, vragen we aan alle leden om dit formulier (eenmalig) in te vullen én het jaarlijkse lidgeld te betalen voor 06/10/2020. Alle info over tarieven en het rekeningnummer vind je in deze brief (pdf).

We maken van de gelegenheid gebruik om even toelichting te geven over het lidgeld. Vorig jaar hebben we drie maanden niet kunnen spelen. Daar staat tegenover dat we vanaf januari van 3u naar 5u per week aan speelmomenten zijn gegaan door de extra uren op vrijdag in de nieuwe sporthal. De verminderde uitgaven (tijdens de lockdown) worden daardoor gecompenseerd door de hogere kosten in de andere maanden (en minder inkomsten door het wegvallen van het tornooi). We hebben daarom besloten om geen gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld te doen, ook omdat andere kosten (zoals verzekeringen) ook doorbetaald werden.

Voor dit jaar zullen we hetzelfde tarief als vorig jaar hanteren (75€ voor volwassenen, 55€ voor jeugd), hoewel er dus meer speeluren zullen zijn (5u ipv 3u). We verwijzen hier ook graag naar kortingen voor gezinnen en het sociaal tarief. Tegelijk herinneren u aan het sportvoordeel dat de meeste mutualiteiten voorzien (Administratie door Peter).

 

Nieuwe leden

Omwille van de maximumcapaciteit in de zaal is er beslist om voorlopig geen nieuwe leden toe te laten. Eind september wordt deze beslissing geëvalueerd. Wie eerder al lid was, moet daarom zeker tegen 06/10 ingeschreven zijn, zodat we een zicht hebben op de effectieve capaciteit.

 

Den après?

Maar euh, hoe zit dat nu eigenlijk met ‘den après’? Dat we behalve het spelen zelf ook het praatje (en drankje) achteraf hebben gemist, mag duidelijk zijn. Wel, we hebben goed nieuws: Lieve verwacht ons vanaf dinsdag opnieuw in de cafetaria van de sporthal! Ook dit wordt uiteraard even zoeken hoe we dat veilig kunnen doen, maar probeer ook hier het gezond verstand te laten zegevieren: ontsmet je handen, hou afstand, en draag een mondmasker wanneer je rondloopt. Santé!

 

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Ook voor ons als bestuur waren de afgelopen maanden niet zo evident. Waar ons takenpakket normaalgezien bestaat uit ledenadministratie, het organiseren van een welkomst- of nieuwjaarsdrink, en ons jaarlijkse recreantentornooi, bevonden we ons nu ergens tussen viroloog, logistiek beheerder en crisiscommunicator. We zijn er ons van bewust dat dit proces met vallen en opstaan is gebeurd. Daarom geven we hier graag nog eens mee dat als jullie bijkomende vragen hebben, suggesties of good practices te delen hebben, of verzuchtingen willen delen, dat jullie ons altijd kunnen bereiken. Spreek gerust iemand van het bestuur aan, mail ons op info@bcmerelbeke.be of stuur een bericht via facebook, … We helpen je zo snel mogelijk voort en appreciëren iedere suggestie om onze badmintonavonden zo comfortabel en veilig mogelijk te laten verlopen.

 

Het wordt voor iedereen even zoeken en wennen, maar we zijn ervan overtuigd dat we binnen enkele weken gewend zijn aan deze manier van organiseren, en het spelplezier weer vlug de bovenhand zal nemen op corona-verzuchtingen.

We hopen dat het goed met jullie gaat, dat het perspectief van je vertrouwde sport een positieve boost kan geven, en dat we je gauw opnieuw op het badmintonterrein zullen zien.

Tot dan!

Het BCM-bestuur

 

PS Noteer alvast met potlood in jullie agenda: op dinsdag 5 januari 2021 organiseren we (indien mogelijk) onze nieuwjaarsreceptie. Op zondag 25 april 2021 gaat hopelijk de 14de editie van ons recreantentornooi door. Wordt ongetwijfeld vervolgd!