Aansluiting

Beste badmintonliefhebber,

Wegens de corona maatregelen is de beschikbare capaciteit flink gedaald. Daarom heeft het bestuur besloten om voorlopig enkel personen die lid waren in het seizoen 2019-2020 (of daarvoor) toe te laten voor het seizoen 2020-2021. (Deze ledenstop wordt opnieuw bekeken eind september.)

Enkel deze personen kunnen hun herinschrijving bevestigen via onderstaand formulier en mits hun lidgeld te betalen op BE93 4451 6096 2167 met vermelding van de naam/namen vóór 6-10-2020.

Overzicht lidgelden

  • Volwassenen (vanaf 18 jaar) : 75 euro
  • Jongeren (vanaf 12 t.e.m. 17 jaar): 55 euro

Verminderingen/kortingen

  • Leden aangesloten bij Badminton Vlaanderen (via een andere club): -15 euro
  • Sociaal tarief: -20 euro
  • Gezinstarief vanaf 3 personen op hetzelfde adres (zie lidgeldtabel)

De verschafte gegevens zijn enkel toegankelijk voor de volgende doelstellingen en personen:

  • het ledenbeheer (voorzitter, secretaris, penningmeester),
  • de verzekering (via Badminton Vlaanderen),
  • contacttracing (de corona verantwoordelijke)
  • de communicatie naar de leden toe

Wie geen (correct) email adres invult zal onze communicatie niet langer ontvangen.